• Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt till en god och jämlik utbildning.

    Så kan du bidra

Vi är Berättarministeriet!

Om oss

Vi inspirerar barn i områden med hög arbetslöshet till att vilja uttrycka sig och göra sig hörda genom att behärska det skrivna ordet.

Vår verksamhet

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

PARTNER OCH FINANSIÄRERVisa alla partner