Läs upp - en app som lockar barn att läsa mer

Allt fler barn i Sverige har läs- och skrivsvårigheter. Förklaringarna är många, men det är tydligt att distraktioner gör att läsandet minskar, och skrivkunskaper går hand i hand med hur mycket (eller lite) barn läser.

Därför har Berättarministeriet tagit fram Läs upp – en app som låser surfplattan den installeras på. Barn som vill använda plattan kan ”läsa upp” den genom att läsa ett kapitel ur en bok i appen och svara på roliga frågor och skrivuppgifter. Böckerna i appen är anpassade för barn i årskurs 2–5.

Så här gör du

ANVÄNDNING I HEMMET

Ladda ner Läs upp på din eller dina barns surfplatta. För att använda surfplattan behöver barnet läsa ett kapitel ur en populär barnbok, svara på en fråga och skapa två meningar utifrån texten det läst. Vill barnet sedan läsa vidare finns hela boken tillgänglig i appen. Vill barnet göra något annat är surfplattan upplåst till nästa dag, då barnet får läsa upp igen. När du installerar appen väljer du en kod som gör att du kan ta dig förbi låset om du behöver tillgång till surfplattan.

ANVÄNDNING I SKOLAN

Läs upp ska på ett lustfyllt sätt inspirera barn att läsa och skriva mer. Appen ingår i ett av Berättarministeriets skolprogram som erbjuds i stiftelsens skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet. Liksom alla Berättarministeriets pedagogiska program är det kostnadsfritt, förankrat i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare.

Läs mer om appen på las-upp.se