Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt till en god och jämlik utbildning.

Berättarministeriet på 2 minuter

Det här gör vi

Vi verkar för att vara ett stöd för lärarna och tillsammans stärker och utvecklar vi barnens språk. Våra program är framtagna enligt en noga upparbetad pedagogisk modell och utvärderas löpande. Samtliga program och aktiviteter är kostnadsfria och tillgängliga för alla skolor i våra upptagningsområden – med fokus på årskurs 2–5.

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets utveckling och bidrar till att nya skrivarverkstäder öppnas. HT 2017 öppnar vi vår första skrivarverkstad i östra Göteborg.

Våra kärnvärden

 • Kreativitet

  Fantasi och kreativitet är Berättarministeriets motor. Allt vårt arbete och material ska hålla hög kreativ höjd i alla led. Skrivarverkstäderna, skolprogrammen och aktiviteterna är utformade till kreativa och lustfyllda verktyg för att uppnå vårt mål – att inspirera fler barn till att erövra det skrivna ordet.

 • Kvalitet

  Strävan efter att hålla högsta kvalitet genomsyrar vår verksamhet. Alla insatser kvalitetssäkras och utvecklas genom resultatuppföljning, utvärderingar och en stark feedback-kultur. Våra samarbetspartner bidrar med värdefull expertis, idéer och synpunkter som utvecklar verksamheten.

 • Tillgänglighet

  Berättarministeriets verksamhet ska kännetecknas av tillgänglighet såsom tonalitet, användarvänlighet, fysisk utformning och geografisk placering av skrivarverkstäder. Alla program och aktiviteter ska vara kostnadsfria för lärare och barn i våra upptagningsområden.

 • Ansvarsfullhet

  Berättarministeriet tar ansvar för samhällsutvecklingen i Sverige. Genom att vara ett stöd till lärare i de mest utsatta skolorna i landet får fler barn de redskap som krävs för att själva kunna forma sin framtid och bli aktiva samhällsmedborgare.

”Har man tid över och känner att man vill göra skillnad, tycker jag att man ska bli volontär.”

Mustafa Abedali Volontär i Södertälje

Volontärerna är avgörande

Den dagliga verksamheten i våra skrivarverkstäder möjliggörs med hjälp av engagerade och väl utbildade volontärer. Tack vare våra volontärer kan vi ge eleverna många närvarande vuxna och förebilder att se upp till. Volontärernas viktigaste uppgift är att möta barnen, inspirera dem till skrivande och få dem att tro på sin egen förmåga.

Vanliga frågor

Hur kan du bidra?
Hur finansieras verksamheten?
Varför har vi volontärer?
Vad gör skolklasserna i våra skrivarverkstäder?
Varför finns vi?
 • 3

  Skrivarverkstäder

 • 30 466

  Barnbesök sedan starten 2011

 • 2215

  Pedagogbesök sedan starten 2011

 • 390

  Aktiva volontärer

Verksamhetsberättelser

Imagine av Berättarministeriet

Berättarministeriet har tagit fram en film som visar hur grundläggande fantasi är för det enskilda barnets utveckling och samhället i stort.

– Imagine illustrerar hur all mänsklig utveckling bygger på att någon fantiserar en abstrakt tanke som sedan omvandlas till verklighet. Barns fantasi bör därför uppmuntras, stärkas och tas på stort allvar, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

Genom att uppmuntra barn att använda sin fantasi utvecklas kreativitet och kritiskt tänkande. Förmågor som är avgörande för vår samhällsutveckling.

Se filmen

PartnersVisa alla partners