fbpx

Huvudpartner

Företag eller stiftelse som donerar rörligt kapital till Berättarministeriets verksamhet under minst ett år. Till våra huvudpartner hör även Göteborgs stad och Stockholms stad, samverkan med kommunerna sker i form av Idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Berättarministeriet-A01kjbe
Berättarministeriet-A01jhb
Berättarministeriet-A01jvhw
Berättarministeriet-A01nbebbbe
Berättarministeriet-A01kjhhge

Pro bono-partner

Företag som erbjuder spetskompetens och tjänster kostnadsfritt till Berättarministeriet.

Berättarministeriet-A01111
Berättarministeriet-A014r

Projektpartner

Företag eller stiftelse som finansierar eller samverkar kring enskilda projekt på Berättarministeriet, till exempel utvecklingen av ett nytt skolprogram, eller ett forskningsprojekt.

Berättarministeriet-A01,nbe
Berättarministeriet-A01jhgge
Berättarministeriet-A01kjhe

Programpartner

Organisation som är en del av Berättarministeriets pedagogiska skolprogram, till exempel Karolinska institutet, Hallwylska museet och Världslitteraturhuset i Göteborg.

Berättarministeriet-A01kjhe
Berättarministeriet-A01kjbe

Världslitteraturhuset bibliotek Göteborg 

Tack till

Berättarministeriet grundades 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Robert Weil och Sven Hagströmer. Många personer slöt upp för att göra verksamheten möjlig och vi vill rikta ett särskilt tack till:
Anna-Karin Celsing, Carl-Johan Bonnier, Fanny Sachs, ICA Fastigheter, John Wallmark, Martin Ingvars, Sara Lindegren, Søder Reklambyrå, Aron Berg, Edrington, Finin Versteegh, Jochnick Foundation, Lotte Brandt, Mathias Haneborg-Lühr, Sara McPhee, MAQS Law Firm (donationsgåva till Anne Ramberg generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund), ÅWL Arkitekter, Erik Penser, Gilan Invest, Johan Sköld, Margareta Törngren, Neda Shafti Backman & Fredrik Backman, Skandia Liv,
Sverker Thufvesson.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se