fbpx

Våra partner

Våra partner bidrar på olika sätt till vår verksamhet, som huvudpartner, pro bono-partner eller projektpartner. Vi samverkar också med institutioner, lärosäten och det offentliga i olika former. 

Berättarministeriet-A01jvhw
Berättarministeriet-A01kjhhge
Berättarministeriet-A01nbebbbe
Berättarministeriet-A01,nbe
Berättarministeriet-A01jhgge
Berättarministeriet-A01kjhe
Berättarministeriet-A01kjhe
Berättarministeriet-A01kjbe

Tack till

Berättarministeriet grundades 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Robert Weil och Sven Hagströmer. Många personer slöt upp för att göra verksamheten möjlig och vi vill rikta ett särskilt tack till:
Anna-Karin Celsing, Carl-Johan Bonnier, Fanny Sachs, ICA Fastigheter, John Wallmark, Martin Ingvars, Sara Lindegren, Søder Reklambyrå, Aron Berg, Edrington, Finin Versteegh, Jochnick Foundation, Lotte Brandt, Mathias Haneborg-Lühr, Sara McPhee, MAQS Law Firm (donationsgåva till Anne Ramberg generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund), ÅWL Arkitekter, Erik Penser, Gilan Invest, Johan Sköld, Margareta Törngren, Neda Shafti Backman & Fredrik Backman, Skandia Liv,
Sverker Thufvesson.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se