Tack Till

Tack för att ni genom en donation har bidragit till vår verksamhet!

Anna-Karin Celsing
Carl-Johan Bonnier
Fanny Sachs
ICA Fastigheter
John Wallmark
Martin Ingvars
Sara Lindegren
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Søder Reklambyrå
Aron Berg
Edrington
Finin Versteegh
Jochnick Foundation
Lotte Brandt
Mathias Haneborg-Lühr
Sara McPhee
MAQS Law Firm (donationsgåva till Anne Ramberg generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund).
ÅWL Arkitekter
Bonniers Familjestiftelse
Erik Penser
Gilan Invest
Johan Sköld
Margareta Törngren
Neda Shafti Backman & Fredrik Backman
Skandia Liv
Sverker Thufvesson