Volontär på Berättarministeriet – En ambassadör för verksamheten

Som volontär på Berättarministeriet är man en del av en handlingskraftig gemenskap som verkar för att fler barn ska bli trygga i det skrivna ordet och få förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Tillsammans stärker vi demokratin genom att se till att varje barn får förutsättningar att klara av skolan och erövra det skrivna ordet.

Vi vill att fler barn ska känna sig lyssnade till och uppmuntrade – och den uppgiften behöver vi många volontärer för att klara av. Berättarministeriets volontärer har en viktig roll under våra skolprogram och utgör stommen i vår kärnverksamhet. Med det sagt hoppas vi att engagemanget fortsätter även bortom skolprogrammen och vi erbjuder flera vägar att utforma sitt volontärskap och utvecklas i volontärrollen, för den som vill.

Våra volontärer är värderingsdrivna och måna om att bidra till en samhällsutveckling präglad av tillit, pluralism och framtidstro. Vi är måna om att dela kunskap och ge alla som vara med verktygen att bidra till vår vision. Här erbjuds man ett ambassadörskap med flera delar, bland annat fokusgrupper och seminarier där vi träffas och delar inspiration och kunskap utifrån olika teman. Vi håller fortbildningar i pedagogik, Berättarministeriets värderingar och andra ämnen som rör verksamheten och vår omvärld.

Vi behöver våra volontärers hjälp att rekrytera fler som vill skapa förändring och ingå i ett meningsfullt sammanhang och bistår gärna med verktyg för att kunna sprida ordet. Som ambassadör får man tillgång till informationsmaterial och information om de senaste grundutbildningarna för att kunna sprida vidare.

Utvecklande – för volontär och verksamhet

För den som vill hjälpa oss att utveckla vår volontärverksamhet har vi fokusgrupper där volontärerna fungerar som bollplank i olika frågor som rör volontärskapet. Vi har även seminarier där vi bjuder in för att dela inspiration och kunskap, med externa föreläsare eller föreläsare från Berättarministeriet. Vårens teman kan du ta del av här – för att anmäla dig behöver du vara volontär hos oss.

Välkommen att registrera dig och bli volontär här!

Vårens fokusgruppsträffar:

  • 7 mars, Stockholm – tema fortbildning
  • 26 februari, Göteborg – tema volontäruppdraget
  • 4 april, Stockholm – tema kommunikation
  • 29 april, Göteborg – tema volontäruppdraget

 

Vårens seminarier:

  • Bildens betydelse i berättelser – 11 april i Stockholm

Föreläsning och workshop med Stina Wirsén, illustratör, och generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten om bilder och storytelling.

 

  • Barn i oroliga situationer – 16 maj i Göteborg

Föreläsning om barnsäkerhet och hantering av oroliga situationer.

Boka BM
Vi kommer till er! ”Boka BM” är vårt erbjudande för grupper som tillsammans vill bli volontärer på Berättarministeriet – kollegor på en arbetsplats eller annan form av nätverk. Är ni minst sex deltagare som vill gå vår grundutbildning för volontärer kan vi helt enkelt komma till er och hålla utbildningen på en tid som passar alla. Är du intresserad av att boka BM? Kontakta Maxine Olausson, projektledare program och volontär på maxine.o@berattarministeriet.se eller 073-6823113.