Shrek Hen och Arnold tar över världen

Det var en gång en Shrek Hen. Hen är tjock och ensam. Hen levde i helvetet. Sen kom Arnold och sa:  

– Vill du busa?  

Shrek Hen sa: 

JA!  

När de har gått och busat ser Shrek Hen att hen inte har all makt, och frågar sin kompis hur hen kan få all makt i världen. Arnold och Shrek Hen går till djävulen och frågar om de kan få mer makt. Djävulen säger:  

– Ni kan få all makt men det finns ett hinder – en ärta  

4 Bäckahagens skola