fbpx

De redan utsatta mest drabbade

Skolverket har nyligen redovisat sin undersökning om pandemins konsekvenser för svenskt skolväsende. Med utgångspunkt i deras rapport har Berättarministeriet genomfört en kvalitativ undersökning bland landets lärare, i såväl storstad som glesbygd. Undersökningen riktade sig till lärare i skolor med låga studieresultat och högt socioekonomiskt index. De medverkande lärarna lyfter bland annat att den höga elevfrånvaron har haft en negativ inverkan på elevernas språkutveckling, drabbat likvärdigheten i den svenska skolan och att skolans kompensatoriska uppdrag blivit allt viktigare som en följd av pandemin. Lärarna i de mest utsatta skolorna efterfrågar stöd som framför allt främjar elevernas språkutveckling, digitala lärande och kreativa tänkande, som ett viktigt verktyg för inlärning.

I en debattartikel i Dagens Industri belyser Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten tillståndet i den svenska skolan, och det behov av stöd och samverkan som finns. ”Den svenska skolan är samtidigt i kris. Skolan är varken god eller jämlik och förmår inte att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag – att ge de socioekonomiskt mest utsatta barnen verktyg att frigöra sig från ett destruktivt arv. Våra lärosäten larmar om en sjunkande lägstanivå på studenterna, samtidigt som Skolverket larmar om betygsinflation. Runt 15 procent av alla elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet och löper stor risk att hamna i ett utanförskap. Det finns ett starkt samband mellan en underkänd skolgång och kriminalitet och psykisk och fysisk ohälsa. Den verklighet vi ser idag är en personlig tragedi för dem som direkt drabbas och deras nära, men också ett moraliskt nederlag för samhället i stort.”

Läs mer:

Debattartikel i Dagens Industri

Artikel i Dagens Nyheter om Berättarministeriets och Skolverkets rapporter kring covids påverkan på den svenska skolan

Skolverkets nyhet kring presentation av pandemirapport

Svenska Dagbladets artikel om filantropi i svensk skola

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se