Berättarministeriets etiska riktlinjer fungerar som vägledande principer i samspelet med barn och unga. De etiska riktlinjerna är gemensamma för alla oberoende av ställning och arbetsuppgifter – volontär som medarbetare.

Berättarministeriets etiska riktlinjer utgår från FN:s Barnkonvention och Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Läs våra etiska riktlinjer här.