fbpx

Bästa lärare,

Berättarministeriets uppdrag är att vara ett stöd till läraren genom att erbjuda skolprogram som ett komplement i undervisningen. Våra skolprogram är ämnesövergripande och språkutvecklande för att gynna elevernas kunskapsinhämtning. 

På denna sida hittar du lärarhandledningarna till våra program samt information och nyheter om verksamheten. 

 

Berättarministeriets skolprogram

Berättarministeriets skolprogram är progressionbaserade och bygger på grundberättelsen om Redaktör Schwartz och bokförlaget Berättarministeriet. Klasser som aldrig besökt utbildningscentret tidigare behöver därför börja med programmet Redaktör Schwartz bokutgivning för att bekanta sig med Berättarministeriets fiktiva värld. Det är ett pedagogiskt grepp för att ge inlärningen en meningsfull och spännande inramning. Programen är förankrade i läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Samtliga program är Språkutvecklande och ger möjlighet till ämnesövergripande arbete.  

Här kan du läsa mer om de olika programmen: vilka centrala kunskapskrav de möter, hur stor del av undervisningen de tar i anspråk och vilka ämnen de involverar.

Årskurs 2-3

Södertälje_20171121_HIGH_fotoKateGabor-94 kopia

Redaktör Schwartz bokutgivning

Svenska

Barnen bjuds in till bokförlaget Berättarministeriets magiska värld. Programmet stärker elevernas språkliga förmåga, kreativitet och berättande.

Den mystiska lådan

Svenska

Det här programmet är förberedande inför de nationella proven. Följ med på ett spännande, stärkande och mystiskt äventyr!

Bokslukarna

Svenska

Bokslukarna är ett samarbete
med biblioteket. Här lär sig eleverna
att recensera och diskutera litteratur.

Södertälje_20171121_LOW_fotoKateGabor-1

Gulduppdraget

Svenska

Här djupdyker eleverna i litteraturen. Uppdraget är att reflektera över ALMA-juryns arbete samt skriva motiveringar till litteraturpristagaren.

_DSC7435_low_HT18_FotoKarlGabor

Kartupdraget

Idrott och SO

Eleverna undersöker och skriver om platsers utveckling utifrån en mystisk karta. Programmet avslutas med en poddinspelning.

Årskurs 4-6

Kartupdraget

Idrott och SO

Eleverna undersöker och skriver om platsers utveckling utifrån en mystisk karta. Programmet avslutas med en poddinspelning.

Trailerskaparna

Svenska och Bild

Eleverna skriver manus och producerar en stop-motion film. Främjar elevernas berättande i bild och ord genom digitala verktyg. 

Redaktör Schwartz forskningsresa

Svenska och NO

En resa in i naturkunskapens värld där eleverna övar sig i att formulera och lösa vetenskapliga frågor. I samarbete med Karolinska Institutet. Endast i Stockholm.

tidningsskaparna

Tidningsskaparna

Svenska och So

I Tidningsskaparna blir eleverna journalister och skapar material med fokus på de globala målen, allt från argumenterande texter till intervjuer i tidskriften Fantasi i fokus. Programmet är skapat i samarbete med Sida.

_API8698

Historiedetektiverna Årskurs 7-9

Svenska och SO

En resa genom 1900-talets Sverige. Med hjälp av historiska föremål och brevväxling följer vi omvandlingen från jordbrukssam-hälle till en välfärdsstat. Ett nytt ämnesövergripande program för högstadiet.

Digitalt lärande

Här finns en samling av fristående lektionsmaterial från oss digitalt lärande med fokus på  storytelling, kreativitet, kritiskt tänkande och språk. Materialet är inte knutet till våra program utan är gjort för att inspirera och vara ett stöd i hur man kan jobba med digitalt lärande. 

Fortbildning

Berättarministeriet erbjuder från hösten 2020 kostnadsfria fortbildningar för lärare i våra upptagningsområden i Stockholm som med sin klass går något av våra kreativa skolprogram. Genom ett fördjupat och kompetensutvecklande stöd till läraren stärks barnens förutsättningar att lyckas med sin skolgång, oavsett deras bakgrund.  

Är du intresserad av att delta med dina kollegor?

Fortbildningen, liksom våra program, riktar sig till årkurs 2 -6 och skräddarsys till läroplanens centrala innehåll, elevernas kunskapsnivåer och möjliggör kollegialt lärandeUnder perioden 2020 till 2023 utvecklas fortbildningsmodulerna tillsammans med skolor i våra upptagningsområden. Vid intresse, kontaka Utbildingsansvarig Nour Wålstedt. 

Pennsvärdet

Sedan 2018 delar Berättarministeriet  Pennsvärdet – en utmärkelse som syftar till att uppmärksamma och hylla lärare i områden med hög arbetslöshet. Genom Pennsvärdet lyfts varje år en eller flera lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.

Mottagern tilldelas:

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium à 25 000 SEK tillsammans med silverbroschen ”Pennsvärdet” som är skapad av formgivaren Aviva Scheiman. 

Under hösten 2020 kommer nästa Pennsvärd att delas ut. 

Föregående
Nästa

Fråga oss!

Alla våra program och fortbildningar utvecklas och
omarbetas efter er lärares värdefulla feedback.

Har du frågor eller feedback? Hör av dig till oss!

angelina-rund

Angelina Drakopoulos

Utbildningsledare
program Göteborg

[email protected]
073-682 14 09

victoria

Viktoria Bergbom Olsson

Utbildningsledare
program Hagsätra

[email protected]
073-682 31 15

susan

Susan Sommarlund

Utbildningsledare
program Husby

[email protected]
073-682 31 17

nour

Nour Wålstedt​

Utbildningsansvarig

[email protected]
073-682 31 24​

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt verifieringsmail kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]