Berättarministeriets lärardag 2018 – 13 SEPTEMBER – FÄRGFABRIKEN STOCKHOLM

Lärardagen är en kostnadsfri konferens som arrangeras av Berättarministeriet för att inspirera, motivera och ge tillbaka till de lärare som är verksamma i våra upptagningsområden.

2018 års upplaga av Lärardagen gick av stapeln den 13 septemberFärgfabriken i Stockholm. Moderator var Daniel Sjölin och temat för dagen Storytelling – hur vi stärker elevernas kreativitet och kritiska tänkande. Programmet bjöd på flera spännande föreläsningar om hur fiktion och storytelling kan användas i klassrummet med gott om tid för diskussion, reflektion och erfarenhetsutbyte.

I programmet medverkade: Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten, Mats Wänblad, illustratör och författare, Olof Gränström från Gapminder samt moderator Daniel Sjölin, programledare och författare.

Lärardagen 2016

Berättarministeriets andra Lärardag genomfördes 14 november 2016 och tog avstamp i interaktivitet och kreativt lärande.

På talarlistan fanns Anna Tebelius Bodin, pedagog, föreläsare och skribent, Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute Swedish (ICT), Reza Saleh, program- och driftansvarig Berättarministeriet, Annika Agélii Genlott, forskare och projektledare, Maria Taube, intendent på Moderna Museet och språkforskaren Barbro Westlund. Moderator för dagen var författaren och programledaren Daniel Sjölin.

SE FILM FRÅN DAGEN

 

Lärardagen 2015

16 november 2015 genomfördes Berättarministeriet sin första Lärardag. 128 lärare från skolor i våra upptagningsområden samlades för en heldag av inspiration och ny kunskap.

Dagens inspirerande talare var författaren Torgny Karnstedt, språkforskaren Barbro Westlund, ”den galne professorn” Peter Parnes, utbildningsminister Gustav Fridolin och komikern Özz Nûjen.

Deltagarna fick också en fördjupning i Berättarministeriets arbete när Malin Skog, lärare i Södertälje, Per Josefsson, finansiär, och Peter Fredriksson, utbildningsdirektör Södertälje kommun, möttes i ett panelsamtal om vår samverkansmodell. Även vår verksamhetsansvarig, Dilsa Demirbag-Sten, och program- och driftansvarig Reza Saleh talade från scen. Den omtyckte barn- och ungdomsprogramledaren Fredrik Berling höll ihop konferensen i rollen som konferencier.

9 av 10 pedagoger

”Dagen har givit mig inspiration”

8 av 10 pedagoger

”Dagen har givit mig ny kunskap”