Vi fortbildar lärare & skolledare

Vi erbjuder kostnadsfria fortbildningar för lärare och skolledare i Berättarministeriets metod för en språkutvecklande undervisning.

Lärarfortbildning

Lärarfortbildningen syftar till att ge lärarna en verksamhetsnära kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt genom teori och praktik som direkt omsätts i undervisningen. Parallellt med fortbildningen genomför eleverna ett av våra utbildningsprogram. På så sätt stärks förutsättningarna för elevernas lustfyllda lärande, samtidigt som lärarna kan praktisera kunskapen och erfarenheterna löpande i sin undervisning. Då vi genomför fortbildningarna med flera parallellklasser ingår också en stor del kollegial samverkan, vilket ger redskap för att fortsätta det språkutvecklande arbetssättet även efter fortbildningens slut.

Lärarfortbildningen har ett forskningsbaserat fokus med grund i storytelling, och inkluderar såväl teori som praktiska metoder och redskap. 

Fortbildningen, liksom våra program, riktar sig till årskurs 2–6 och skräddarsys till läroplanens centrala innehåll och efter elevernas kunskapsnivåer, och möjliggör kollegialt lärande. Under perioden 2020–2023 utvecklas fortbildningsmodulerna tillsammans med skolor i våra upptagningsområden.

Skolledarfortbildning

Skolledarfortbildningen syftar till att stärka skolan som en lärande organisation och stödja skolans strategi och systematik för en långsiktig språkutvecklande undervisning. Utbildningsmomenten liknar lärarnas upplägg, men inriktas på den strategiska skolutvecklingen.

Fortbildningen innebär att såväl ledning som lärarkollegium driver det språkutvecklande arbetet.

Upplägg

Fortbildningarna sträcker sig över totalt tio månader och är helt kostnadsfria. Utgångspunkten är att lärarna har stor kunskap och erfarenhet av språkutvecklande arbete och vad som kännetecknar en god och varierad undervisning, men att de ofta saknar resurser i form av tid för planering, reflektion och kollegialt lärande.

Fortbildningarnas mål är att

  • eleverna utvecklar svenska språket i enlighet med läroplan och kursplan
  • stötta lärarna att skapa former för att planera, utvärdera och utveckla undervisning inom lärarlagen
  • implementera ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar hela skolan med grund i forskning, omvärldsanalys och Berättarministeriets pedagogiska metod
  • bidra med och förankra en djupare kunskap som stärker en långsiktig utveckling bortom fortbildningen
angelina-rund

Angelina Drakopoulos

[email protected]
073-682 14 09

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur din skola kan delta eller har övriga frågor om fortbildningen, kontakta gärna vår utbildningsansvarig, Angelina Drakopoulos.

Fortbildningen erbjuds skolor i våra upptagningsområden, som är: Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta, Östra Göteborg och Angered.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]