fbpx

Vi fortbildar lärare

Berättarministeriet erbjuder från hösten 2020 kostnadsfria fortbildningar för lärare i våra upptagningsområden i Stockholm som med sin klass går något av våra kreativa skolprogram. Genom ett fördjupat och kompetensutvecklande stöd till läraren stärks barnens förutsättningar att lyckas med sin skolgång, oavsett deras bakgrund.  

Kompetensutvecklingen sker under en termin inom ett av tre teman – språkutveckling, digitalt lärande samt kreativt och kritiskt tänkande. Fortbildningsmodulerna utgår från och utvärderas av lärare i våra upptagningsområden och deras specifika behov av stöd i undervisningen. 

Lärarfortbildningen har ett forskningsbaserat fokus med grund i storytelling och inkluderar såväl teori som praktiska metoder och redskap. Fortbildningen sker parallellt med att eleverna går ett av Berättarministeriets program. På så sätt stärks förutsättningarna för elevernas lustfyllda lärande, samtidigt som lärarna kan praktisera kunskapen och erfarenheterna löpande i sin undervisning.  

Fortbildningen, liksom våra program, riktar sig till årkurs 2 -6 och skräddarsys till läroplanens centrala innehåll, elevernas kunskapsnivåer och möjliggör kollegialt lärandeUnder perioden 2020 till 2023 utvecklas fortbildningsmodulerna tillsammans med skolor i våra upptagningsområden.

nour

Nour Wålstedt

[email protected]
073-682 31 24​

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur din skola kan delta eller vid övriga frågor om fortbildningen kontakta gärna vår Utbildningsansvarig, Nour Wåhlstedt

Fortbildningen erbjuds endast för skolor i våra upptagningsområden som är: Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta, Östra Göteborg och Angered. 

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt verifieringsmail kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]