fbpx

Historiedetektiverna

Med hjälp av en brevväxling och historiska föremål gör eleverna en resa genom 1900-talets Sverige och medarbetaren Nillas släkthistoria. Eleverna spårar sin väg genom historien: från det svenska jordbrukssamhället via två världskrig till välfärdsstaten och moderniteten.

Story

Berättarministeriets medarbetare Nilla har börjat släktforska och fått tag på några av sin mormors gamla tillhörigheter och en hel trave brev. Vad betyder allt? Varför lade Nillas mormor undan just de här föremålen? Brev för brev växer historien om Ida Carlsson fram, och eleverna har första parkett i hennes livshistoria.

(2)

tillfällen hos oss

7–9

planerade lektioner i klassrummet

SV, SVA & HI

berörda ämnen

En del av programmaterialet är den här filmen, där eleverna får ett viktigt uppdrag från Azmara och Frida på Hallwylska museet.

Innehåll

Programmet börjar endera i klassrummet eller med ett besök på Berättarministeriet, där eleverna får undersöka gamla föremål och en brevväxling mellan Ida Carlsson och hennes väninna. Efter det första tillfället följer åtta lektioner om svensk 1900-talshistoria. Som avslutning på programmet får eleverna dela med sig av sitt arbete om Ida Carlssons livshistoria.

Syfte

Historiedetektiverna syftar till att levandegöra centrala teman i modern svensk historia. Det ämnesövergripande upplägget fungerar språkstärkande och elevernas kritiska förmåga och abstrakta tänkande tränas. Programmet skapar också en grund för värderingssamtal i klassrummet, inte minst ett vidgat perspektiv på kvinnans roll i samhället, då och nu.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se