En film om fantasins makt!

Berättarministeriet har tagit fram en film som visar hur grundläggande fantasi är för det enskilda barnets utveckling och samhället i stort. Medverkande i filmen är bland andra Loreen, Miriam Bryant och Christer Fuglesang som uppmuntrar barnen att kasta sig in i fantasins värld.

– Imagine illustrerar hur all mänsklig utveckling bygger på att någon fantiserar en abstrakt tanke som sedan omvandlas till verklighet. Barns fantasi bör därför uppmuntras, stärkas och tas på stort allvar, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

I filmens centrum står fem äventyrslystna barn som drömmer om att åka till rymden. I övriga roller syns flera offentliga personer från olika delar av samhället som representerar en stöttande vuxenvärld. I filmen säger en av de medverkande, Hans Rosling: ”Men allt börjar med en tanke, och för att tanken ska bli verklighet måste vi kunna uttrycka den, tänka kreativt och kritiskt, fantisera, skapa våra egna berättelser. DÅ kan tanke och fantasi driva en raket som lyfter både oss och andra.”

Genom att uppmuntra barn att använda sin fantasi utvecklas kreativitet och kritiskt tänkande. Förmågor som är avgörande för vår samhällsutveckling. Filmen sprids i samband med skolstarten med förhoppning om att lyfta fantasins möjligheter för barns lärande, ett perspektiv som saknas i dagens utbildningsdebatt.

se filmen