fbpx
Cristina Kullberg, Långmosseskolan i Göteborg och Ulrica Ambrosius, Oxhagsskolan i Kista, tilldelas Pennsvärdet 2021

När Berättarministeriet för fjärde året i rad delar ut utmärkelsen Pennsvärdet är det för första gången till två mottagare. Två lärare som med en kompromisslös tro på varje barns förmåga skapar morgondagens stjärnor i sina klassrum.

Cristina Kullberg – åk 3 på Långmosseskolan, Göteborg

Att stiga in i Cristinas klassrum är en lisa för själen. Det andas vänlighet, arbetsglädje, trygghet, omtanke och läslust. Här tillhör det vanligheten att eleverna inte hinner gå ut på rast – de är så inne i sitt arbete att de glömmer tid och rum. Miljön präglas av respekt och vänligt bemötande, både gentemot vuxna och barn. Cristinas elever älskar att skriva och läsa, och ingen räds att läsa upp sin berättelse för kamraterna. Språkglädjen har genomsyrat Cristinas arbete ända sedan hon som 24-åring kom till Sverige från Argentina, och beslutade sig för att arbeta med barn och deras lärande.

– Det är i utbytet med andra människor vi skapar förståelse för varandra. Att ge mina elever de kunskaper de behöver är en sak, men för mig är det viktigt att ta ansvar för hela deras person. Jag vill bidra till att skapa reflekterande, ifrågasättande, respektfulla människor med en tilltro till sin egen förmåga och sin betydelse i samhällsbygget. Alla barn är våra gemensamma barn, och genom att ta ett helhetsansvar skapar vi harmoniska människor, säger Cristina. Ibland tänker jag att vi borde försöka hitta det som förenar oss i stället för att fokusera på det som skiljer oss åt. Mina elever ska känna sig trygga med sig själva, med sin omgivning och med sin kompetens. De ska veta att de kan bli vad de vill, de har alla möjligheter och de avgör själva sin framtid.

Ulrica Ambrosius – åk 6 på Oxhagsskolan, Kista

”Sitting drama” är en av alla de metoder Ulrica använder för att locka fram läslusten och språkglädjen hos sina elever. Antalet viftande händer i luften är stort när hon frågar eleverna vilka karaktärer ur den gemensamma klassboken de vill gestalta. När klasskamraterna ställer nyfikna frågor till karaktärerna svarar de med stor fantasi och förståelse för vad de läst. Att metoden fungerar råder det inga tvivel om – läs- och berättarlusten går nästan att ta på i klassrummet.

– När jag ser elevernas utveckling, och när de själva vill visa upp sin förståelse och kunskap för mig och klassen – då känner jag att jag har lyckats som lärare. Det är det vi tränar dem i hela mellanstadietiden, säger Ulrica.

Att Ulrica älskar sitt yrke råder det inga tvivel om. Hon känner glädje varje dag hon får möta sina elever. Och glädjen är ömsesidig. Det råder ett lugn och en stor vilja att lära sig bland tonåringarna i hennes klass. Men Ulrica är inte bara mån om att hennes elever lär sig, hon är också drivande i det kollegiala lärandet på skolan och har varit med och skapat Oxhagsskolans strategi för språkutveckling.

 – Läraryrket är inte ett ensamyrke längre. För mig är det en ynnest att ha bra kollegor. De är en stor inspirationskälla och vi lär av varandra varje dag. Vi vet och känner att vi gör skillnad, det är den största drivkraften i det här yrket. Det är det som gör att man orkar, säger Ulrica.

Se film med Cristina och Ulrica här.

Juryns motivering:

Cristina Kullberg

Cristina är en mycket erfaren lärare med en bred pedagogisk bakgrund från förskola, grundskola och Montessoriverksamhet, som trots sin långa yrkeserfarenhet inte ser sig som fullärd, utan ständigt är öppen för att ta till sig nya kunskaper och lära nytt.

Cristina är övertygad om det inkluderande klassrummets styrka, och ser det som en källa till lärande. Hon tror på att elevernas både gemensamma och olika erfarenheter är en grund att bygga vidare på tillsammans. Cristina erbjuder eleverna en lugn, trygg och inspirerande klassrumsmiljö, vilket är en förutsättning för lärande.

Cristina introducerar läs- och skrivprocessen tidigt och arbetar målmedvetet och ämnesintegrerat med språkutveckling i alla ämnen. Genom sin kreativa och varierade undervisning utvecklar hon inte bara elevernas språk utan även deras kritiska tänkande i både tal och skrift, och hon har en unik förmåga att se varje elev och vad hen behöver för att utvecklas och lyckas.

Ulrica Ambrosius

Som pedagog är Ulrica erfaren och mycket engagerad med ett tydligt fokus på språkutveckling, samarbete och skolutveckling. Ulrica vet att goda studieresultat för eleverna bottnar i trygghet, motivation och glädje, vilket märks tydligt i hennes klassrum, som genomsyras av studiero, trivsel och positiv aktivitet.

Ulricas arbete med språkutveckling är långsiktigt, medvetet och kreativt, och hon har höga förväntningar på sina elever, som uppvisar en stark kunskapsutveckling och goda resultat.

Hennes sätt att använda litteratur på olika sätt i det språkutvecklande arbetet, både inom klassen och över klassgränserna, gör att hela skolan involveras. Bland annat har hon under tio års tid haft ett språkprojekt i nära samarbete med Nationalmuseum som binder samman bild och litteratur.

Ulrica tar också ett stort ansvar för det kollegiala lärandet på skolan, och hon har bland annat varit ledande i skapandet av skolans språkstrategi, driver ett SVA-samarbete på skolan och är ledare för arbetslaget. Samtidigt som hon strävar efter att utvecklas som pedagog, är hon alltid mån om att sprida sin erfarenhet och sina fördjupade kunskaper till kollegorna.

Pennsvärdet är en utmärkelse till lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande som i år delas ut för fjärde gången av stiftelsen Berättarministeriet. Utmärkelsen uppmärksammar det arbete som lärare i socioekonomiskt utsatta områden gör. Med anledning av covid-19 och de konsekvenser pandemin har haft för skolan har Berättarministeriet i år valt att dela ut två Pennsvärd. Mottagarna tilldelas ett stipendium à 25 000 kr och silverbroschen ”Pennsvärdet”, skapad av formgivaren Aviva Scheiman.

Mottagarna av Pennsvärdet har utsetts av en jury bestående av:

Cecilia Nordström – Styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande

Björn Åstrand – Disputerad historiker och lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

Lana Dervisic – Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2020

Gustav Fridolin – Folkhögskollärare och fd utbildningsminister

Stina Wirsén – Illustratör och författare

Lotta Edholm – Statlig utredare och fd skolborgarråd

AnnChristin Rothstein – Skolledare och lärare

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se