Hösten 2011 öppnade Berättarministeriet verksamhetens första utbildningscenter i Södertälje. På uppdrag av kommunen skulle Berättarministeriet verka som ett stöd för elever i åldrarna 8–18 år med fokus på det skrivna ordet. Visionen var att bygga en verksamhet som stöttade lärarna i kommunen i sin dagliga undervisning och att bli ett tryggt, kreativt och utvecklande rum där kommunens elever kunde utforska och stärka sin språklust. Det var starten på en fantastisk resa som nu har nått sitt slut. Under hösten 2019 kommer Berättarministeriet att avveckla verksamheten i Södertälje.

Bakgrund till beslutet
Skolresultaten i Södertälje har höjts varje år under de senaste åtta åren. I takt med att resultaten i grundskolan förbättrats har Södertälje kommun fattat beslutet att framöver stärka aktiviteter riktade till barn i förskoleåldrar och deras familjer i högre utsträckning. Behovet av aktiviteter riktade till den målgruppen bedöms som stort och är prioriterade. Som ett led i detta har kommunen erbjudit Berättarministeriet att fortsätta bedriva verksamhet i Södertälje men med uppdraget att fokusera på en ny, yngre målgrupp. Berättarministeriets tydliga uppdrag och verksamhetsgrund är att vara ett pedagogiskt stöd för skolklasser och lärare i grundskolan. Vi kommer därför att avveckla utbildningscentret i Södertälje och avsluta all verksamhet i kommunen. Avvecklingen påbörjas i augusti 2019. Beslutet påverkar inte verksamheten i Berättarministieriets övriga utbildningscenter i Husby, Hagsätra och Gamlestaden, Göteborg. Där fortgår program- och volontärverksamheten som vanligt.

Vi är hedrade och tacksamma över att vi under dessa år i Södertälje har fått förtroendet att verka för ett Sverige där alla barn och unga, oavsett bakgrund, får en god och jämlik utbildning. Vi ser de senaste årens förbättrade skolresultat i kommunen som en bekräftelse på att Berättarministeriets verksamhet har bidragit till en önskvärd utveckling för Södertäljes elever och lärare. Vi är tacksamma och stolta över det engagemang och förtroende vi mött från lärare, volontärer, och alla vi samarbetat med längs vägen. Under alla år i Södertälje har vi mötts av engagerade aktörer inom skolan som metodiskt och målmedvetet arbetat för att ge elever en så bra skolgång som möjligt trots stora utmaningar. Över 17 000 barnbesök har gjorts i utbildningscentret sedan det öppnade.

Har du frågor angående beslutet är du välkommen att vända dig till Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten på dilsa.ds@berattarministeriet.se .