fbpx

Kronprinsessparets Stiftelse delar varje år ut anslag till projekt som verkar för barn och ungas möjlighet att växa upp till trygga och starka individer, oavsett förutsättningar och bakgrund. I år tilldelas fjorton projekt anslag. Berättarministeriet är en av de organisationer som får stöd.


Kronprinsessparets Stiftelse drivs med syftet att möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Stiftelsen väljer med hjälp av ett expertråd ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa genom att bidra med finansiering och kunskap. Ansökningar om anslag har beviljats efter en omfattande urvalsprocess där de granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier.

Berättarministeriet är en av dem som fått anslag. För anslaget ska Berättarministeriet utveckla en lärarportal för att bygga vidare på stödet till lärarna.
– Vårt uppdrag är att vara ett relevant och angeläget stöd för lärarna i de områden vi verkar. Anslaget från Kronprinsessparets Stiftelse ger oss möjlighet att vidareutveckla det stödet genom att skapa en digital plattform för kollegialt lärande, kunskapsinhämtning och reflektion, säger generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Andra som fått anslag är bl a Stiftelsen Läxhjälpen, En frisk generation, Changers hub och Star for life.

Läs mer om vilka som fått anslag här. 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se