fbpx

Berättarministeriets uppdrag är att vara ett stöd för skolor med högt socioekonomiskt index genom att stärka lärarnas professionsutövning, och på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Nu har Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljat stöd till Berättarministeriet för etablering i ytterligare områden.

Stödet möjliggör ett utökat erbjudande där fler skolor med stora behov kan ta del av Berättarministeriets kostnadsfria skolprogram, som främjar barnens språk- och kunskapsutveckling. Det pågående kriget i Ukraina medför att fler barn påbörjar en skolgång i Sverige, vilket gör behovet än större.

Dilsa Demirbag-Sten, porträtt

”Jag kom själv som flyktingbarn till Sverige och vet av egen erfarenhet vilken betydelse skolan har för att barn som upplevt traumatiska händelser ska kunna påbörja en bearbetning och återgång till ett normalt liv i trygghet och med tilltro till framtiden.  Wallenbergstiftelsens stöd ger oss möjlighet att bidra till att fler barn får möjlighet att bli aktiva deltagare i ett demokratiskt samhälle. För det är vi mycket tacksamma”,  säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se