fbpx

Berättarministeriet ingår i Ett läsande land – Kraftsamling för Sverige som bildnings- och kunskapsnation.

Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten är på skolminister Lotta Edholms och kulturminister Parisa Liljestrands inbjudan ledamot i det råd som bildats för att bidra till att Sverige ska vara ett läsande land.

Fundamentet för en fungerande demokrati är en god och jämlik utbildning. Idag ser vi trender med sjunkande läs- och skrivförmågor parallellt med ökande klyftor till följd av barns socioekonomiska bakgrund. Detta är ett samhällsproblem som kräver bred samverkan för att lösas. Berättarministeriet välkomnar regeringens samling till ett råd av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet för att mobilisera aktiviteter och insatser som främjar läsande och skrivande i hela befolkningen. Rådet är även ett forum för att utbyta kunskap och erfarenheter om läsfrämjande som stöd för fortsatt arbete. I rådet ingår bland andra Lars Strannegård, Handelshögskolan, Kristina Stenvinkel, Erling Perssons stiftelse, Sven Hagströmer, Creades och Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet.

Läs mer om satsningen på regeringens hemsida,  och i artikel i Dagens samhälle.

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm deltar på första mötet i kraftsamlingen för Ett läsande land

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se