fbpx

Berättarministeriet deltog under Landsbygdsriksdagen, som anordnas vartannat år av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Årets upplaga hölls i Nyköping, och Berättarministeriet deltog med seminariet Har vi gett upp om barnen i glesbygd?

Seminariet inleddes med en presentation av Berättarministeriets skolkarta, pedagogik och digitala plattform för lärarstöd. Därefter följde ett samtal mellan Monika Invall, förvaltningschef i Haparanda kommun, och Josefin Öberg, lärare och samordnare på Glesbygdsskolenätverket. Samtalet modererades av Axel Eklund från Berättarministeriet. 

Svårigheten att rekrytera lärare, övergångar mellan småskola och centralskola och problemen med vikande elevunderlag var några ämnen som behandlades – men här gavs även fina exempel på kreativa och inspirerande lösningar och positiva tendenser som de medverkande mött i sina respektive värv.  

Öberg berättade om Glesbygdsskolenätverkets arbete med att informera om och nyansera bilden av glesbygdsskolan. Bland annat handlar det om att utöka det kollegiala utbytet för lärare som inte har det naturligt inom ordinarie skolverksamhet.  

I fråga om rekrytering bjöd Monika Invall på en rolig nyhet: ”När vi nyligen rekryterade en ny lärare till Haparanda så valde hen att flytta upp med hela sin familj – det innebär, förutom ett ökat elevunderlag, även ökade skatteintäkter”.  

Vi på Berättarministeriet är glada över att ha fått delta i detta viktiga och lyckade arrangemang som bjöd på många lärdomar och insikter.  

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se