fbpx

Berättarministeriet belönas för sina avgörande insatser i utsatta områden för ungas läs- och skrivförmåga. Färdigheter som är grundläggande för att kunna ta till sig utbildning och bli en väl fungerande samhällsmedborgare. Ur motiveringen konstateras att ”Berättarministeriet har gjort stora insatser för det skrivna ordet, bland annat genom att låta elever följa bokprocessen från idé till färdig bok. Framgången har inspirerat en rad liknande initiativ”.

Grafiska Företagen har länge arbetat för att lyfta vikten av ökad läsförståelse och böckernas betydelse för politiken. Därför känns det väldigt fint att få belöna Berättarministeriet som redan nu arbetar med detta och gör en konkret skillnad för barn och unga i de mest utsatta skolorna i Sverige”, säger Eva Glückman, VD på Grafiska Företagen.

Forskarvärlden är enig om att läsning av böcker har en avgörande betydelse för att kunna ta till sig kunskap. Ungas läsvanor speglar i hög grad socioekonomiska bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildning och etniska bakgrund. Runt 15 procent av alla elever i Sverige lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet och löper stor risk att hamna i utanförskap. Denna alarmerande utveckling återkommer i flera andra länder och är något som FN-organet UNESCO uppmärksammat genom att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Jag är stolt och glad över att Berättarministeriet får ett erkännande för vårt arbete med att stärka undervisningen genom väl beprövade läromedel så att fler barn och unga kan erövra det svenska språket och därmed skaffa sig en bra grund för sitt fortsatta liv”, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

Läs mer om motiveringen och priset här.

Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten mottar Grafiska Företagens och Mediaföretagens branschpris på 100.000 kr av Eva Glückman, VD på Grafiska företagen.

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se