fbpx
Fler än 50 lärare från sju olika skolor i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm kommer under hösten att gå en fortbildning i språkutvecklande pedagogik. Fortbildningen arrangeras av Berättarministeriet på uppdrag av Stockholms stad som en del i en riktad insats för att stärka lärare i områden med hög arbetslöshet. Samtidigt utbildar Berättarministeriet också skolledare på de skolor där lärarna verkar, detta i samverkan med Skolverket. 
Lärarfortbildningarna är skräddarsydda efter lärarnas behov och syftar till att främja elevers språk- och kunskapsutveckling. I ny samverkan med Skolverket fortbildar Berättarministeriet samtidigt aktuella skolledare i det pedagogiska ledarskapet. Fortbildningsinsatserna är riktade och skräddarsydda utifrån de specifika utmaningar som skolorna identifierat.

 

–Efter nästan 10 år på plats i utsatta områden har vi en god relation till våra lärare och är väl förtrogna med deras specifika förutsättningar. Det har varit till stor nytta när vi utformat det här unika formatet. Vi hjälper till att kartlägga elevernas kunskaper och förser lärarna med relevanta läromedel därefter, samtidigt som vi har en kontinuerlig uppföljning med varje arbetslag under terminen. På så sätt omsätts teori i praktik med en gång, berättar Nour Wålstedt, utbildningsansvarig på Berättarministeriet.

I områden med hög arbetslöshet jobbar lärare ofta under speciella förutsättningar i klassrummet som ställer specifika krav på deras kompetens. Det kan till exempel handla om flerspråkiga klassrum och hög andel elever från hem utan studievana. Martina Olsson är lärare på Bandhagens skola och en av de första att delta i fortbildningen. 

–Det är angeläget att vi lärare ges utrymme till professionsutveckling anpassad till just våra elevers behov. Det kollegiala utbytet som det här innebär är också oerhört värdefullt och jag ser fram emot att få utbilda mig tillsammans med hela mitt arbetslag, säger hon. 

Det är ett väldokumenterat problem att den svenska skolan har svårt att leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag, det vill säga att kompensera för elevers olika bakgrund. Berättarministeriets uppdrag är att stötta lärare och minska segregationens negativa effekter på barns skolgång. 

–En likvärdig skola är grundläggande för ett gott samhälle och därför är det avgörande att ge lärare de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Våra nya fortbildningar är ett naturligt steg i vår verksamhetsutveckling och vi är mycket stolta över förtroendet det innebär från både lärarna och staden, säger Dilsa Demirbag-Sten, generaldirektör på Berättarministeriet. 

Om de nya fortbildningarna
Tisdagen den 11 augusti arrangeras den allra första fortbildningen i Berättarministeriets utbildningscenter i Hagsätra. Första lärarlaget att gå utbildningen är från Bandhagens skola. Totalt 7 skolor och 69 klasser kommer att delta i fortbildningsprogrammet under hösten 2020. De deltagande skolorna är: Snösätraskolan, Bandhagens Skola, Rågsveds Grundskola, Ormkärrskolan, Hagsätraskolan i Hagsätra upptagningsområde, samt Oxhagsskolan och Kista Grundskola i Husby upptagningsområde. Lärarna kommer att fördjupa sina kunskaper inom språkutvecklande arbetssätt, digitalt lärande samt kreativt och kritiskt tänkande. 
Parallellt utbildas skolledare på de skolor där lärare som går fortbildningen verkar. Den fortbildningen sker i flera steg under höstterminen och är utformad utifrån vad lärarna lyfter att de behöver för stöd för att skapa goda förutsättningar för sina elever att lyckas med sin skolgång.

Integritetsinställningscenter

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten på vår webbsida. Du kan inte stänga av dem här, men i inställningarna för din webbläsare kan du stänga av cookies helt. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kan komma att begränsas och det exempelvis kan medföra problem med inloggning till volontär- eller lärarkonto.

gdpr, PHPSESSID, wordpress_[hash], wordpress_logged_in_[hash], wfwaf-authcookie-[hash], wp-settings-{time}-[UID], wordpress_sec_[hash], comment_author_{HASH}, comment_author_email_{HASH}, comment_author_url_{HASH}, __atuvs, __atuvc

Webbanalys

Dessa cookies och tjänster används för att hjälpa oss förstå hur vår webbsida används, hur vi kan förbättra den liksom hjälper oss upptäcka eventuella problem med sidan.

_ga, _gid, _dc_gtm_

Riktad kommunikation

Dessa cookies och tjänster kan användas för att leverera riktad kommunikation från oss när du besöker andra webbplatser. Du kan avaktivera vår möjlighet att rikta kommunikation till dig genom att avaktivera dem nedan.

-
uuid2, anj
euid
IDE, DSID
datr, dpr, fr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, sb, wd
_ga, _gid, bku, km_ai, km_lv, km_vs, kvcd, loc, mus, notice_gdpr_prefs, notice_preferences, ouid, uid, uvc

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se