fbpx

I början av terminen välkomnade vi er lärare till två digitala lunchseminarier om vår metod. Syftet med seminarierna var att ge mer kunskap och inspiration om hur du som lärare kan arbeta med storytelling, narration och artefakter i våra skolprogram. Seminariet riktade sig i första hand till lärare som anmält sig till höstens skolprogram.


Peter Gärdenfors                                                                                                 Oskar Hejll

Måndag den 15 aug kl 12.00–13.00: Storytelling som pedagogisk metod
Med oss på länk var kognitionsforskaren Peter Gärdenfors. Peter är filosof och professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Han har skrivit ett flertal böcker, bland andra Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, Den svåra konsten att se sig själv och Den meningssökande människan. Peter är även ledamot av Kungliga vetenskapsakademien och en flitigt anlitad föreläsare.

Tisdag den 16 aug kl 12.00–13.00: Artefakter och deras betydelse
På tisdagen gästades vi av Oskar Hejll, som bland annat skapat artefakter åt Berättarministeriet. Oskar har många strängar på sin lyra – han kan titulera sig mask- och dockmakare, skådespelare, författare, attributmakare och scenograf. Bland uppdragsgivarna finns Riksantikvarieämbetet, Hallwylska palatset, Kungliga Dramatiska teatern och Sveriges television. Oskar brukar sammanfatta sitt konstnärskap med att han ”berättar med föremål”.

Artefakter från Berättarministeriets skolprogram Historiedetektiverna

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se