fbpx
Karolinska Institutet har utsett Berättarministeriets grundare Sven Hagströmer till hedersdoktor. Han tilldelas utmärkelsen för sitt omfattande sociala engagemang.
Titeln hedersdoktor tilldelas akademiker som gjort stora insatser för forskningen, mänskligheten eller Karolinska Institutet. Personer utan doktorsexamen kan också utses till hedersdoktorer, givet att de gynnat forskningen på något vis. Sven Hagströmer är förutom medgrundare till Berättarministeriet, också grundare av stiftelserna Raoul Wallenberg Academy och AllBright. Han är också engagerad för Hagströmerbiblioteket där han bidragit till att medicinhistoriska texter kan bevaras och startat initiativet Hagströmerbibliotekets vänner.
– När jag fick beskedet om utmärkelsen trodde jag först att någon spelade mig ett spratt. Hur kan jag få ett sådant erkännande av Karolinska Institutet för något som bara har varit roligt? Att försöka vara världsförbättrare är egentligen bara ett nöje. Att få ett erkännande ger kraft att försöka ännu mer, säger Sven Hagströmer.
Sven Hagströmer grundade Berättarministeriet 2011 tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten och Robert Weil och sitter även i styrelsen. Han kommer att promoveras den 13 november i Stockholms stadshus under Karolinska Institutets akademiska högtid.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se