fbpx

Det ekonomiska läget medför ökad press på många grupper i samhället, inte minst barn och unga. Tillsammans med andra civilsamhällesaktörer efterlyser Berättarministeriet ett stärkt stöd till de organisationer som har kompetens och erfarenhet att arbeta för att minska klyftorna i samhället. I en intervju i Svenska Dagbladet talar Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten om sitt engagemang i skolfrågan och hur civilsamhället kan bidra till förändring. ”Det finns ett växande antal skolor som får det allt svårare. De har en stor grupp elever, uppåt 40–60 procent, som inte klarar skolgången. Det vill vi förändra […] Vårt mål är att skapa meningsfullhet och motivera eleverna genom att undervisningen förändras och stärks [… ] Språket är helt avgörande i dagens samhälle. Omgivningens alla delar förutsätter att du inte bara kan läsa och skriva, utan att du på djupet förstår det du läser. Men många som lämnar grundskolan kan inte tolka text. Det gör dig utelämnad.”

Svenska Dagbladet om Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten

Berättarministeriet i debattartikel i Dagens samhälle

Foto: Rickard L Eriksson

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se