fbpx

Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten skriver tillsammans med Claes Nordmark, ordförande för Norrbottens Kommuner och kommunstyrelseordförande i Boden (S), om vikten av en likvärdig utbildning över hela Sverige. De efterlyser en nationellt riktad satsning på skolor i landsbygden och lämnar tre förslag:

  • Lärare är helt avgörande för glesbygdens utveckling – därför behöver ett riktat statsbidrag införas för att tydliggöra incitament för lärare att ta anställning på landsbygden.
  • Ett nytt regeringsuppdrag till Skolverket om att stärka kvalitetssäkringen och uppföljning av statsbidragen till dessa skolor och bjuda in civilsamhället att bidra.
  • Ökad användning av beprövad och kvalitetssäkrad ny teknik som kan modernisera och underlätta lärarens undervisande vardag i en för eleverna alltmer komplex omvärld.

Läs hela artikeln i Dagens Industri här.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se