fbpx

Oberoende extern granskning av Ernst & Young avseende potentiella missförhållanden i arbetsmiljön på Berättarministeriet

 

Dagens Nyheters kultursidor publicerade den 22 december 2021 en artikel efter att tidigare medarbetare kontaktat media genom ett till största delen anonymt upprop. Personerna bakom uppropet önskade bland annat att Berättarministeriet ska fråntas uppdrag och finansiering. Omedelbart efter publiceringen gav Berättarministeriets styrelse revisionsföretaget Ernst & Young i uppdrag att genomföra en extern revision. Syftet med granskningen var att utreda sanningshalten i de sakfrågor som lyftes i DN-artikeln och i de upprop som, successivt och i olika versioner (1, 2, 3, 4), skickats till olika mottagare. Syftet var också att utreda huruvida nuvarande medarbetare på Berättarministeriet bekräftar den bild som målas upp.

Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare, kommenterar:

”Vi välkomnar all granskning då vi ser det som en möjlighet att stärka vår verksamhet och organisation. Berättarministeriet har alltid haft, och kommer alltid att ha, fokus på att tjäna lärarna så att de mest utsatta barnen får en god och jämlik utbildning. Nu vill vi återgå till att tillgängliggöra vår verksamhet för fler lärare och barn. Behovet av stöd är stort och en jämlik svensk skola för alla barn är helt avgörande för vår demokrati. ”

Revisionen är avgränsad till:

  • syftet med uppropet, som är att få slut på den ”osunda arbetsmiljön” och att Berättarministeriet ska fråntas uppdrag och finansiering
  • faktiska sakfrågor utifrån diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning
  • konkreta årtal som lyfts i artikeln och i uppropen (2019 och 2020), samt nuvarande förhållanden till och med januari 2022
  • tid och kostnad för Berättarministeriet mot bakgrund av att det är dyrt och tidskrävande med en granskning för en liten verksamhet som Berättarministeriet, och att kraven ska stå i proportion till verksamhetens storlek, enligt proportionalitetsprincipen.

Sammanfattning – utdrag

Då revisionen innehåller konfidentiell information har styrelsen gett Ernst & Young i uppdrag att göra en sammanfattning av granskningen. Nedan redovisas delar av sammanfattningen om de påståenden som revisionen granskat, och slutsatserna med grund i relevant lagstiftning. Dokumentet går att ta del av i sin helhet här.

Berättarministeriets styrelseordförande Cecilia Nordström kommenterar granskningen:

”Revisionen konstaterar att anklagelserna i de fyra olika uppropen och i DN-artikeln rörande sakfrågor saknar grund, samt att nuvarande medarbetare inte känner igen sig i bilden som målats upp. Styrelsen har fortsatt fullt förtroende för generalsekreteraren och för att Berättarministeriet är en öppen, utvecklande och syftesdriven arbetsplats för värderingsdrivna medarbetare.”

 

För ytterligare information, kontakta kommunikationsansvarig Bodil Unenge på bodil.u@berattarministeriet.se

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se