fbpx

Den 16 mars besökte ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Berättarministeriets utbildningscenter i Husby. Syftet med besöket var att få en djupare inblick i Berättarministeriets verksamhet och ta del av organisationens erfarenheter av att jobba i nära samarbete med lärare i socioekonomiskt utsatta områden.


– Berättarministeriets uppdrag är att vara ett stöd för lärarna i de områden där vi arbetar. Det finns ett tydligt samband mellan en likvärdig skola, socioekonomisk rörlighet och medborgarnas tilltro till demokrati och lärarens roll i det sammanhanget är ovärderlig. Det ligger i allas vårt intresse att ta tillvara på det enorma engagemang och den kunskap som lärarna besitter. Vårt ansvar är att ge lärarna allt stöd de vill ha och behöver för att stärka deras viktiga uppdrag och mandat, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson var under fredagsmorgonen med och välkomnade klass 2B från Elinsborgsskolan till Berättarministeriet och medverkade när eleverna skrev inledningen till en bok tillsammans. Under besöket kretsade samtalet kring lärarens särskilda roll och villkor samt vikten av att skapa goda förutsättningar för professionen att växa och stärkas framöver.

– Läraryrket är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt samhälle och en absolut förutsättning för att en god och jämlik utbildning ska komma alla till del. Jag vill vara med och bygga ett Sverige där lärarprofessionen har den höga status det förtjänar. Berättarministeriet gör ett viktigt arbete för att stötta lärare i de områden där förutsättningarna är extra utmanande, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Foto: Karl Gabor

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]