fbpx

Jerringfonden arbetar för barn och unga med särskilda behov, och de gör nu en riktad insats för elever i skolor med låga studieresultat genom ett treårigt samarbete med Berättarministeriet. Samarbetet syftar till att sprida skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa till fler lärosäten, och att kunna erbjuda elever i fler skolor med högt socioekonomiskt index att ta del av programmet. Skolprogrammet har utvecklats och genomförts tillsammans med Karolinska Institutet och med stöd av Cancerfonden sedan 2019. Programmet syftar till att främja barns lust och nyfikenhet på naturvetenskap och forskning, att sänka trösklarna till den akademiska världen och att stärka elevernas språk- och ämneskunskaper i svenska och naturvetenskap. En målsättning med det nya samarbetet är också att öka elevernas tillgång till de demokratiska samhällsinstitutioner som lärosätena utgör.

Birgit Rösblad, Jerringfonden, och Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se