Vi vill hålla dig uppdaterad kring det händelseförlopp som startade den 22 december, då media publicerade artiklar om oss med anledning av ett upprop författat av tidigare medarbetare.

Vad gäller sakfrågorna i uppropet finns det direkta felaktigheter. Vi vill dock inte ifrågasätta eller bemöta dessa i enskilda fall, med risk för att därmed bidra till att individer tar skada eller att medias rapportering tar ljus från barnens behov. Vi låter i stället externa parter sköta den granskningen och dra slutsatser utifrån de krav och förväntningar som finns på en verksamhet som vår.

Omedelbart efter artikelns publicering beslutade Berättarministeriets styrelse om en extern revision, som genomförs av revisionsfirman Ernst & Young. EY kommer att, utifrån diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning, granska vår styrning, våra processer och rutiner och vår dokumentation, samt intervjua ledning och medarbetare för att reda ut de sakfrågor som framkommit. Vi välkomnar den externa granskningen och ser fram emot att ta del av resultatet i slutet av januari.

Vårt fokus är nu, som alltid, att vara ett stöd för lärare och elever i våra upptagningsområden. Kollegorna i våra utbildningscenter har kommit i gång med terminen, och vi ser fram emot att snart ta emot de första klasserna. Covid-pandemin kan påverka formen och omfattningen även denna termin, men dialoger pågår med lärarna i detta nu och intresset från dem är, liksom tidigare, stort.

 

 

 

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]