“Technology supported storytelling for engaged student learning” är ett nytt forskningsprojekt initierat av KTH (Avdelningen för Lärande) och Berättarministeriet med stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.


I mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Även EU:s rekommendationer av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande lyfter bland annat den digitala kompetensen. Detta är något som KTH och Berättarministeriet valt att fokusera på i det gemensamma projektet ”Technology supported storytelling for engaged student learning”.

Forskningsprojektet kommer att pågå i 3,5 år med start 1 juli 2018 och möjliggörs med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som beviljat ett bidrag på 3 200 000 kr. Syftet är alltså att undersöka hur och med vilka verktyg digital teknik kan stödja storytelling som koncept för ökad inlärning.

– För oss på Berättarministeriet är det viktigt att identifiera vilken digital teknik som bäst stödjer storytelling då en stor del av vår verksamhet bygger på metoden. Forskningsprojektet är ett led i vår verksamhetsutveckling, som ska leda till att än fler barn får möjlighet att på bästa sätt erövra det svenska språket, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare, Berättarministeriet. 

– Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur digital teknik kan stödja och engagera barn när de arbetar med berättande. Vi kommer undersöka både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och även hur den kan användas för att stödja barnens språkliga utveckling, säger Stefan Stenbom, forskare på KTH.

 

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]