fbpx

 Med en kompromisslös tro på varje barns förmåga och med en väl avvägd kombination av kreativitet, öppenhet och trygghet har Lana skapat en pedagogisk miljö som präglas av nyfikenhet på litteratur, läsande och språkutveckling. Ett fördjupande snarare än förenklande förhållningssätt till språket dominerar”. Så lyder delar ur juryns motivering till mottagaren av pennsvärdet 2020 – Lana Dervisic.

Som skolelev tyckte Lana Dervisic särskilt mycket om att läsa böcker. När hon kom till Sverige 1993 upplevde hon att tillgången till böcker inte var lika stor som i hemlandet Bosnien. Lusten till läsning försvann och hon hittade inte sin plats i skolan. När hon efter några år i Sverige hamnade i en förberedelseklass som arbetade mycket med skönlitteratur väcktes lusten för lärandet på nytt. Hon har nu själv varit lärare i 12 år och undervisar framför allt förberedelseklasser. Att tillgängliggöra litteratur är en viktig del i Lanas pedagogik. I år tilldelas hon Pennsvärdet – en utmärkelse för lärare som stärker elevernas språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande.

– Alla barn kan lyckas i skolan om de får de rätta förutsättningarna. Alla barn har med sig olika bagage när de kommer till skolan, men jag som lärare och vi som skola kan göra ganska mycket för att kompensera för det som saknas i det här bagaget, och det är viktigt att vi utgår ifrån att elever kan om de får möjligheten att lyckas, säger Lana.

Lanas kompromisslösa tro på eleverna och hennes förmåga att stärka deras motivation utmärker Lana som lärare.

– Om vuxenvärlden ger upp, ger barnet själv upp. Därför är det viktigt att ha höga men realistiska förväntningar på barnen, säger Lana.

När kollegor på Bandhagens skola beskriver Lana lyfter även de, precis som juryn, hennes kompromisslösa tro på varje barns förmåga att lyckas.

-Lana får eleverna att vara självständiga. Hon ger dem frihet att utforska själva och att hitta sin inre drivkraft. Hon utmanar dem med svårare texter och det får dem att växa. Jag berättar för mina bibliotekariekollegor att jag har en lärare på min skola som faktiskt läser Mio min Mio i förberedelseklass och det funkar, berättar Astrid Falk bibliotekarie på Bandhagens skola.

-Jag tycker att Lana utmärker sig genom tydlighet, kunskapsutveckling och ett språkutvecklande arbetssätt. Det är en ära att ha en lärare anställd som får utmärkelsen, säger Ylva Wikman, rektor på Bandhagens skola.

Pennsvärdet är en utmärkelse för lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande och delas i år ut för tredje gången i rad av stiftelsen Berättarministeriet. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma det arbete som lärare i socioekonomiskt utsatta områden gör. Att arbeta språkutvecklande inte bara i svenska utan i alla ämnen, är också en del som utmärker Lanas pedagogik.

-Jag tänker alltid utifrån språkutvecklande arbetssätt, jag har de glasögonen på mig oavsett vilket ämne jag undervisar i. Det kan vara i svenska som andraspråk, men även i SO och NO-ämnen. Jag har hela tiden en språklig medvetenhet i ryggraden, berättar Lana.

Lana anser att en utmärkelse som Pennsvärdet är viktig för att höja statusen på läraryrket och för egen del var utmärkelsen också betydelsefull på ett rent personligt plan.

-Jag kom själv till Sverige och fick hjälp att erövra språket och nu hjälper jag barn att göra samma resa. Att jag som flykting och nyanländ får den här utmärkelsen, det känns som en cirkel som slutits. Nu är min resa på något vis avslutad, även om jag fortsätter som lärare. Pennsvärdet är för mig ett bevis på att man kan komma till ett nytt land utan någonting, men ändå lyckas, avslutar Lana.

Här kan du se en film om årets mottagare av Pennsvärdet

Lana Dervisic tilldelas Pennsvärdet 2020
Lana Dervisic, Bandhagens skola, tilldelas Pennsvärdet 2020. Foto: Albin Karlén.

Juryns motivering:

Som lärare och pedagogisk ledare är Lana Dervisic en sann förebild för både elever och kollegor. Med en kompromisslös tro på varje barns förmåga och vilja att lära balanserar hon på ett professionellt sätt det individuella relationsbygget med höga förväntningar på var och en av sina elever. Med en väl avvägd kombination av kreativitet, öppenhet och trygghet har Lana skapat en pedagogisk miljö som präglas av nyfikenhet på litteratur, läsande och språkutveckling där ett fördjupande snarare än förenklande förhållningssätt till språket dominerar.

Juryn imponeras av Lanas förmåga att skapa en dynamik i klassrummet där tilltron till den egna förmågan och vikten av varje elevs egna tankar och resonemang lyfts in som en stärkande del i alla lärande samtal. Något som gynnar hela elevgruppen och märkbart stärker deras motivation och tro på sig själva. Just detta är utmärkande i Lanas roll som lärare, hennes förmåga att genom tydlighet och att våga axla rollen som den vuxna i rummet ger utrymme för eleverna att lägga sin energi och nyfikenhet på att lära och växa.

Lanas breda pedagogiska kunnande lyser igenom i hennes förmåga att använda sig av olika metoder och verktyg i klassrummet utan att för den skull göra avkall på helheten. Genom sitt lärarskap förkroppsligar och förverkligar Lana en gränslös tro på varje barns kapacitet, förmåga och föränderlighet som rimmar väl med de idéer Pennsvärdet vilar på.

 

Mottagaren av Pennsvärdet har utsetts av en jury bestående av:

Cecilia Nordström – Styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande

Reza Saleh – Strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet, Juryns sekreterare

Björn Åstrand – Doktor i historia vid Umeå Universitet

Pavlina Spanos – Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2019

Anne-Marie Körling – Grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur

Stina Wirsén – Illustratör och författare

Olof Gränström – Strategisk rådgivare, Novus

Ann-Christin Rothstein – Skolledare och lärare

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se