fbpx

Är skolans kompensatoriska uppdrag och skolledarens förutsättningar en omöjlig ekvation?

Det var temat för torsdagens lunchseminarium och rapportsläpp. Med utgångspunkt i Linnea Lindquists dagsaktuella rapport Nyckeln till grundskolans finansiering djupdök vi i skolledares utmaningar och möjligheter att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Seminariet presenterades av Berättarministeriets generalsekreterare, Dilsa Demirbag-Sten, och medverkade i panelen gjorde Linnea Lindquist, rapportförfattare och skolledare, Anna Sjögren, docent, IFAU, och Åsa Hirsh, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Samtalet modererades av Peter Wennblad, ledarskribent på Svenska Dagbladet, och kommenterades av Linus Sköld (S), ledamot utbildningsutskottet. Här kan du ta del av rapporten.

Några reflektioner från seminariet, som du kan ta del av i sin helhet här:

”Det är något som inte stämmer med hur vi finansierar skolan. Jag har läst 1100 budgetar. Den här rapporten summerar dem. I år tittar jag på hur kommunerna konstruerar och använder sin strukturersättning. Det varierar. Vilket skapar en struktur utan legitimitet.” Linnea

”Elever i svaga skolor har blivit än svagare. Skillnaderna mellan skolor har ökat. Resurser till skolor spelar roll för hur det går för eleverna. Men, en förutsättning är att det pågår undervisning.” Anna

”Vi har ett jätteproblem med den interna resursfördelningen inom kommunerna. Det ser extremt olika ut. Vi har inte ett ramverk som stöder skollagens krav på likvärdighet. Staten måste skapa ett bättre ramverk för finansieringen. Idag sanktionerar kommunala huvudmän att rektorer bryter mot skollagen. Finansieringen är kortsiktig men kraven på verksamheten är långsiktiga.” Linnea

”Kontinuitet är en viktig faktor för skolresultat. Att rektorer och lärare stannar kvar. Stöd behöver se olika ut på olika skolor. Huvudmannen och rektor måste tillsammans komma fram till vilket stöd varje enskild skola behöver.” Åsa

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se