fbpx

I år inleds ett samarbete mellan Berättarministeriet och Nobel Center i samband med konferensen Nobel Prize Teacher Summit den 5 oktober. Samarbetet innebär bland annat en breddning av Berättarministeriets medverkan i arrangemanget men kommer att kretsa kring en rad olika frågor rörande lärande och utbildning.


Berättarministeriet och Nobel Center inleder ett samarbete med syfte att skapa fler möjligheter till fortbildning för lärare verksamma i socioekonomisk utsatta områden. Ett startskott för samarbetet blir Nobel Prize Teacher Summit, där Berättarministeriet kommer att medverka i programmet.

”Nobel Prize Teacher Summit bygger på en övertygelse om att lärare världen över formar framtidens samhälle och att det är i klassrummet som nästa generation engagerade medborgare formas. Initiativet är en unik plattform för kunskapsutbyte och ett forum för högintressanta diskussioner inom skola och utbildning. Vi vill knyta till oss aktörer som delar de prioriteringarna. Berättarministeriet har under lång tid verkat som ett relevant och nyskapande stöd för lärare som arbetar i skolor med stora utmaningar. Vi är glada över deras bidrag och ser fram emot att utveckla samarbetet”, säger Annika Hedås Falk, utbildningschef på Nobel Center.

Nobel Prize Teacher Summit samlar årligen Nobelpristagare, forskare och lärare från hela världen under en heldagskonferens i Stockholm, denna gång på temat Teach Love & Understanding. Under årets konferens kommer Berättarministeriet att arrangera ett seminarium på temat The comeback of the humanities och delta i panelsamtalet A voice of one’s own som kretsar kring att stärka elevers förmåga och lust till att uttrycka sig själva.

OM NOBEL PRIZE TEACHER SUMMIT
Nobel Prize Teacher Summit är en del av en lång rad aktiviteter som arrangeras i samband med tillkännagivandet av årets Nobelpris under perioden 1–8 oktober. Under en heldag möts Nobelpristagare, forskare, fredskämpar och lärare från hela världen. Årets tema är Teach Love & Understanding och fokuserar på frågor kring skolans roll i att främja demokrati, tolerans och hållbar utveckling.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se