fbpx

Idag öppnar nomineringsperioden för Pennsvärdet, Berättarministeriets hyllning till läraren. Utmärkelsen tilldelas en lärare som jobbar i något av Berättarministeriets upptagningsområden. Mottagaren tilldelas ett stipendium à 25 000 kronor, Pennsvärdet som brosch formgiven av Aviva Scheiman och en plats som ledamot i kommande års jury.

 

Sedan 2018 delar vi ut lärarpriset Pennsvärdet för att hylla lärare som rustar de barn som behöver samhällets stöd som mest med kreativitet och kritisk förmåga. Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang. De axlar ett stort och viktigt samhällsansvar. Lärarkåren är en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. Deras insats är avgörande för sina elevers framtid. 

2019 tilldelades Pavlina Spanos, svensk- och engelskalärare i årskurs 4-6, Enbacksskolan i Tensta Pennsvärdet. Pavlina inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid. Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.

– Det har varit en fantastisk resa sedan jag vann, inte minst i min egen självkänsla. Jag unnar alla lärare att få göra den här resan, att få en så fin bekräftelse på att ens arbete är viktigt. 

Mottagaren av Pennsvärdet utses av en jury med bred erfarenhet inom pedagogik, kritiskt tänkande och kreativitet. Vem det blir tillkännages i januari 2020 och själva Pennsvärdet delas ut under en ceremoni månaden därpå. Syftet med priset är att uppmärksamma lärare som jobbar i områden med stora utmaningar.

– Berättarministeriets uppdrag är att stötta lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. Pennsvärdet är vårt sätt att tacka dem för den viktiga samhällsinsats de gör i sitt dagliga arbete och samtidigt uppmärksamma den fantastiska yrkeskunskap som varje dag utövas i klassrum runtom i Sverige, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

OM PENNSVÄRDET
Nomineringsperiod: 05 november 2019 – 20 december 2019.
Alla är välkomna att nominera till priset. Man kan nominera en enskild lärare eller ett arbetslag. Man kan även nominera sig själv.

Kriterier för nominerade:  

  • Låg- eller mellanstadielärare som arbetar i något av de områden där Berättarministeriet verkar.* 
  • Lärare som i en nyskapande anda bedriver språkutvecklande undervisning samt främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande 

*Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Östra Göteborg eller Angered.

Priset består av:
• Ett stipendium à 25 000 SEK som ska användas till lärarens pedagogiska vidareutveckling

• Pennsvärdet, skapat av Aviva Scheiman, formgivare och guldsmed

• En plats som ledamot i kommande års jury.

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se