fbpx

Den 31 januari klubbades beslutet igenom om ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan Berättarministeriet och Stockholms stad. Samarbetet innebär en mer långsiktig finansiering och möjliggör ett fördjupat stöd till lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden.


– Tyvärr är det inte alla barn som får med sig läsvanor hemifrån. Det är viktigt att det finns fler aktörer än skolan som arbetar för att väcka barns läs- och skrivlust. Språket är centralt för barns kunskapsutveckling. Jag är glad att Stockholms stad är Berättarministeriets huvudpartner, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholm.

– Berättarministeriet är en riktad demokratisk insats för att motverka effekterna av socioekonomisk segregation på barns skolgång. Vi är ett stöd för lärarna och ser det nya avtalet med Stockholms stad som ett välkommet mandat att fördjupa och utveckla det stödet. Vi möter dagligen lärare som hanterar konsekvenserna av en starkt segregerad skola, och ser det tydliga behovet av progressiva och konstruktiva krafter för att vända utvecklingen. Skolan är en av de viktigaste samhällsinstitutionerna och vi välkomnar de tydliga kraven som staden ställer och det utvecklade uppdraget som förtroendet från staden för med sig, säger Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten om det nya avtalet.

Samarbetet mellan Stockholms stad och Berättarministeriet löper över tre år.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se