fbpx

Klyftorna i svensk skola ökar. Den kvalitativa undersökning Berättarministeriet genomfört bland lärare i skolor med låga studieresultat och högt socioekonomiskt index visar att den höga frånvaron under pandemin drabbat likvärdigheten i svensk skola och att skolans kompensatoriska uppdrag blivit allt viktigare. Det bekräftas av en färsk rapport från Sveriges Lärare som visar att grundskolan har svårt att klara sitt kompensatoriska uppdrag samtidigt som klyftan mellan elevernas förutsättningar växer.

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att vara ett stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index. De senaste rönen visar att vårt uppdrag är viktigare än någonsin.

Läs mer:

Artikel i Dagens Nyheter om Berättarministeriets rapport.

Sveriges Lärares rapport

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se