fbpx

Den 21 april besökte Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd i Stockholm, Berättarministeriets utbildningscenter i Husby. Där talade hon med Ann-Christin Sundell, rektor på Oxhagsskolan, Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan tillika mottagare av Pennsvärdet 2021, och Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Samtalet rörde sig kring skolans situation i dag och i framtiden. Vad gör Stockholms stad för att motverka de negativa konsekvenserna av pandemin, där redan sårbara elevgrupper har påverkats mest? Enligt Skolverket är kunskapstappet i sig bekymmersamt, och att det slår ojämnt gör att redan befintliga skillnader förstärks ytterligare. Hur kan ett konstruktivt samarbete med Berättarministeriet stärka elevernas skolgång och stötta lärarna? Och hur kan Berättarministeriet vara ett stöd för lärarna när nu barn som flytt krigets Ukraina påbörjar sin svenska skolgång? Det var några av frågorna som avhandlades under besöket.

Isabel Smedberg-Palmqvist: ”Jag är mest stolt över resultaten i Järva. Vi har haft fokus på språkutvecklande arbete och insatserna har gett resultat. Men vi behöver börja tidigare. Vi måste börja redan i förskolan, hitta former för språkutveckling redan där och ge personalen det stöd de behöver. Det är så viktigt att komma ut och möta en verksamhet som Berättarministeriet. Nu får jag ny energi, här ser man resultat på vad samarbete mellan olika aktörer kan åstadkomma.”


Från vänster: Dilsa Demirbag-Sten, Isabel Smedberg-Palmqvist, Ann-Christin Sundell och Ulrica Ambrosius.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se