fbpx

Stenastiftelsen donerar två miljoner kronor till Berättarministeriet i Göteborg och fortsätter i och med det sitt partnerskap med stiftelsen. Berättarministeriets utbildningscenter i Gamlestaden har sedan starten 2017 tagit emot över 3 000 barn och varit ett stöd för 325 lärare i Östra Göteborg och Angered som använt sig av verksamhetens skolprogram i sin dagliga undervisning.

Syftet med Berättarministeriets verksamhet är att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet där en stor del av barnen går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Med kostnadsfria och kreativa skolprogram förankrade i läroplanen vill man locka elever, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet och stärka tron på sin egen förmåga.

”Vi är glada över Stenastiftelsens fortsatta stöd. Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället. Berättarministeriet är en riktad insats till områden där behovet är som störst. Det fortsatta partnerskapet med Stenastiftelsen ger oss möjlighet att vara en del av det långsiktiga stöd som skolan och lärarna behöver och förtjänar”, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Berättarministeriet grundades 2011 och etablerades i Göteborg för tre år sedan med stöd av bland annat Stenastiftelsen. Resultaten i Göteborg har varit goda med fullbokade programtillfällen sedan start. Berättarministeriet erbjuder minst fyra skolprogram i veckan till skolklasser i Östra Göteborg och Angered, vilket också bekräftar att behovet av stöd är stort.

”Skolsegregationen har förödande konsekvenser för både samhället och enskilda individer och Göteborg är inget undantag. Berättarministeriet fyller en viktig funktion i staden. Målsättningen att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket och att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder är jätteviktigt”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.

Läs samtal med Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare, se här www.stenastiftelsen.se

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se