fbpx

Låt oss presentera några av toppkandidaterna till årets Pennsvärd: fem fantastiska förmedlare av kunskap i skolans tjänst. Vi frågade dem vad de tycker är det roligaste med att jobba som lärare.

 

 

”Det roligaste med att vara lärare är mötet, men också samspelet med eleverna. Det är en ständig utveckling för mig själv som för eleverna och ingen dag är den andra lik. Jag tror jag utmärker mig som lärare i den tiden jag lägger på den sociala relationen till mina elever. Eleverna känner sig trygga hos mig och det gynnar deras lärande.”

Sara Jonsson, lärare i åk 4–9 på Gärdsåsskolan i Göteborg

 

 

 

 

 

”Jag tycker att det roligaste är att se hur eleverna utvecklas, men också att få så mycket positiv feedback av både elever, föräldrar och kollegor. Som lärare utvecklas man och lär sig något nytt hela tiden då varje dag är sig olik. För mig är det superviktigt att eleverna känner trygghet och lugn. Det är viktigt att de känner att vi ser dem, hör dem men också att de känner sig delaktiga. Det gör så mycket för våra relationer vilket bidrar till så mycket positivt för undervisningen också.”

Eileen Tadi, lärare i åk 3 på Hammarkullsskolan i Göteborg

 

 

 

 

”Det roligaste med mitt jobb är kontakten med eleverna. Att få lära känna dem och få ge dem något som jag tror är viktigt att få med sig på vägen i livet, bildning. Att planera lektioner är roligt. Att fundera över hur jag ska lägga upp min undervisning för att eleverna ska bli engagerade, hålla ut och lära sig så mycket som möjligt. När man känner att man tänt någons nyfikenhet faller allt på plats i min lilla lärarhjärna.”

Caroline Hatcher, lärare i åk F–9 på Ryaskolan i Göteborg

 

 

 

 

 

”Då jag arbetar med nyanlända yngre elever så är det roligaste med mitt arbete att följa varje elevs språkutveckling, deras otroliga kommunikativa förmåga att försöka uttrycka sig på olika sätt när språket inte räcker till, och när elever kan uttrycka sig mer och mer på svenska för att göra sig förstådda.”

Ann-Charlotte Norell Larsson, lärare i åk F–3 på Väsby skola i Upplands Väsby

 

 

 

 

 

 

”Det roligaste med mitt jobb är självklart mötet med mina elever men också känslan i kroppen efter en lyckad lektion. En lyckad lektion är när jag har eleverna ”i min hand” och de visar intresse genom att ställa frågor, visar att de förstått och drar slutsatser med sina nya kunskaper. Den känslan är värd allt arbete, och då älskar jag mitt jobb!”

Maria Ståhl, lärare i åk 4 på Hovsjöskolan i Södertälje

 

 

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se