fbpx

 

Under läslovet arrangerade Berättarministeriet lärarkonferens på temat läsningens magi och betydelse för inlärning och språkutveckling. Konferensen riktade sig till lärare på skolor i Berättarministeriets upptagningsområden, och genomfördes fysiskt och digitalt på Fotografiska i Stockholm den 31 oktober och fysiskt på Auktionsverket Kulturarena i Göteborg den 1 november. Sammanlagt deltog över två hundra lärare från ett femtontal skolor fysiskt, och utöver det deltog ett trettiotal lärare digitalt. Det blev två intensiva och lärorika dagar av spännande föreläsningar, kollegiala samtal och kunskapsutbyte. Tack till alla som deltog!

 

Omslagsbild: Betty Tärning, kognitionsforskare. Från vänster uppifrån: Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet; Agneta Gulz, kognitionsforskare; Niklas Brismar Pålsson, gymnasielärare i svenska och filosofi; Linnea Lindquist, studierektor; kollegiala samtal runt borden; Åsa Julin, journalist och moderator, och Özz Nûjen, artist.

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se