ALLA barn, oavsett bakgrund, har rätt till en god och jämlik utbildning.

Det här är vi

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Vi är idag verksamma i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria och kreativa pedagogiska program som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”.

Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet. Genom ett metodiskt och löpande utvärderingsarbete där samtliga program och programtillfällen utvärderas av respektive lärare säkerställer vi att vi verkar effektivt mot vårt mål liksom vårt existensberättigande.

”Har man tid över och känner att man vill göra skillnad, tycker jag att man ska bli volontär.”

Mustafa Abedali Volontär i Södertälje

Volontärerna är avgörande

Den dagliga verksamheten i våra utbildningscenter möjliggörs med hjälp av engagerade och väl utbildade volontärer. Tack vare våra volontärer kan vi ge eleverna många närvarande vuxna och förebilder att se upp till. Volontärernas viktigaste uppgift är att möta barnen, inspirera dem till skrivande och få dem att tro på sin egen förmåga.

Vanliga frågor

Tillgänglighet
Hur kan du bidra?
Hur finansieras verksamheten?
Varför har vi volontärer?
Vad gör skolklasserna i våra utbildningscenter?
Varför finns vi?
  • Utbildningscenter

  • Barnbesök sedan starten 2011

  • Pedagogbesök sedan starten 2011

  • Utbildade volontärer

Imagine av Berättarministeriet

Berättarministeriet har tagit fram en film som visar hur grundläggande fantasi är för det enskilda barnets utveckling och samhället i stort.

– Imagine illustrerar hur all mänsklig utveckling bygger på att någon fantiserar en abstrakt tanke som sedan omvandlas till verklighet. Barns fantasi bör därför uppmuntras, stärkas och tas på stort allvar, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

Genom att uppmuntra barn att använda sin fantasi utvecklas kreativitet och kritiskt tänkande. Förmågor som är avgörande för vår samhällsutveckling.

Se filmen

PartnersVisa alla partners