Bokslukarna görs i samarbete med lokala bibliotek och har som syfte att väcka lust och nyfikenhet kring böcker. Programmet inleds med ett besök hos Berättarministeriet och fortsätter sedan på biblioteket.

Eleverna deltar först i övningen Redaktör Schwartz bokutgivning där de får utveckla sin förmåga att skapa en berättande text. Därefter följer ett besök på biblioteket där en bibliotekarie presenterar målgruppsanpassade böcker för eleverna. Eleverna får gemensamt välja ut en bok som de vill läsa och recensera tillsammans i klassrummet.

Syfte:

Programmet syftar till att stärka elevens lust att lära och tilliten till den egna språkliga och kommunikativa förmågan

Antal tillfällen på Berättarministeriet: 1