Det sker mystiska händelser på Berättarministeriet och redaktör Schwartz behöver elevernas hjälp....

Programmet Den mystiska lådan inleds med Redaktör Schwartz bokutgivning och följs sedan av 13 lektionstillfällen innan det är dags för finalen på Berättarministeriet. Programmet är ett stöd i förberedelse inför nationella proven för Åk 3.

Efter ett inbrott på bokförlaget har några av Redaktörens mystiska lådor försvunnit. Vem har tagit lådan och varför? Eleverna får hjälpa till att lösa mysteriet genom att skriva om gåtfulla spår, läsa hemliga lappar och tyda spännande symboler.

Syfte:

Lärarmaterialet är utformat för att utveckla kunskaperna i svenska språket. Eleverna övar på att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter och medier.

Antal tillfällen på Berättarministeriet: 2