Nyfikenhet och lust för barnlitteratur väcks när eleverna får i uppdrag att reflektera över juryns motivering till ALMA-pristagaren Barbro Lindgren

Programmet Gulduppdraget inleds med ett besök på Berättarministeriet, där eleverna genomför övningen Redaktör Schwartz bokutgivning, och fortsätter sedan med två lektionstillfällen i klassrummet.  Klassen får i uppdrag av Redaktör Schwartz att reflektera över juryns motivering till 2014 års pristagare av Astrid Lindgren Memorial Awards, Barbro Lindgren. Redaktören blir sedan så imponerad av barnens kunskaper att hen ber dem skapa egna motiveringar om en författare, bok eller karaktär som de tycker om. Därefter bjuds eleverna tillbaka till Berättarministeriet för att läsa upp sina motiveringar för bokförlagets medarbetare.

Syfte:

Programmet ger läraren mer kunskap om elevernas förmågor, erfarenheter för det fortsatta arbetet i den dagliga undervisningen samt syftar till att skapa samtal om texter, ord och vikten av ordförråd för att utveckla elevernas språk.

Antal tillfällen på Berättarministeriet: 2