Registrera dig som volontär här!

Logga in för att boka detta program
Riktar sig till:

Elever i årskurs 4—5

Samarbetspartner:
  • Hallwylska museet

I Historieskrivarna bjuder Berättarministeriet, tillsammans med Hallwylska museet, in till en spännande resa bakåt i tiden. För att kunna gå programmet ska klassen ha gått redaktör Schwartz bokutgivning.

Programmet Historieskrivarna vänder sig till klasser som tidigare deltagit i Redaktör Schwartz bokutgivning och börjar i klassrummet. Temaarbetet består av 5–7 undervisningstillfällen.

Under programmet Redaktör Schwartz bokutgivning bekantade sig eleverna med Redaktör Schwartz och assistenten Nilla. I programmet Historieskrivarna hör nu Nilla av sig till eleverna och söker deras hjälp. Hon har hittat en gammal väska fylld med föremål hon inte känner igen. Hon litar på eleverna och undrar om de kan hjälpa till att undersöka föremålen närmare.

Eleverna får resonera, reflektera och dra egna slutsatser. Genom hela programmet får eleverna en inblick i människornas historia på Hallwylska palatset under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Dessutom leder föremålen till Nillas egen livsberättelse, vilket uppmuntrar till värderingssamtal i klassrummet.

 

Syfte:

Temaarbetet syftar till att öka elevernas nyfikenhet på historia, informationssökning, källkritik och till att utveckla språket. Metodmaterialet kan appliceras på andra föremål och på så sätt kopplas till fler ämnen i undervisningen.

Som lärare får du:

  • En lärarhandledning för planering av 5–7 undervisningstillfällen
  • Material: Brev från Nilla
  • Elevmaterial: Foton på tidsenliga föremål och 1 film

Antal tillfällen på Berättarministeriet: 1

Alla våra program

Redaktör Schwartz bokutgivning

Elever i årskurs 2—5

Programmet Redaktör Schwartz bokutgivning är en lustfylld berättarövning där eleverna kliver rakt in i fantasins värld. De får följa hela bokprocessen – från idé till färdig bok.

Läs mer här

Bokslukarna

Elever i årskurs 2—5

Bokslukarna görs i samarbete med lokala bibliotek och har som syfte att väcka lust och nyfikenhet kring böcker. Programmet inleds med ett besök hos Berättarministeriet och fortsätter sedan på biblioteket.

Läs mer här

Gulduppdraget

Elever i årskurs 3—5

Nyfikenhet och lust för barnlitteratur väcks när eleverna får i uppdrag att reflektera över juryns motivering till ALMA-pristagaren Barbro Lindgren

Läs mer här

Kartuppdraget

Elever i årskurs 2–5

Under kartuppdraget undersöker klassen en mystisk karta och en spännande plats, som ger inspiration till riktigt fantasifulla berättelser. För att kunna gå programmet ska klassen ha gått redaktör Schwartz bokutgivning.

Läs mer här

Trailerskaparna

Elever i årskurs 4–6

I programmet Trailerskaparna producerar eleverna manus och berättelser med hjälp av digitala verktyg.

Läs mer här

Den mystiska lådan

Elever i årskurs 3

Det sker mystiska händelser på Berättarministeriet och redaktör Schwartz behöver elevernas hjälp....

Läs mer här

Historieskrivarna

Elever i årskurs 4—5

I Historieskrivarna bjuder Berättarministeriet, tillsammans med Hallwylska museet, in till en spännande resa bakåt i tiden. För att kunna gå programmet ska klassen ha gått redaktör Schwartz bokutgivning.

Läs mer här

Tidningsskaparna

Elever i årskurs 3–5

I Tidningsskaparna blir eleverna journalister och skapar material till Berättarministeriets tidskrift, allt från krönikor till intervjuer och notiser. För att kunna gå programmet ska klassen ha gått redaktör Schwartz bokutgivning.

Läs mer här