Programmet Redaktör Schwartz bokutgivning är en lustfylld berättarövning där eleverna kliver rakt in i fantasins värld. De får följa hela bokprocessen – från idé till färdig bok.

Medarbetarna på Berättarministeriets bokförlag har förlorat sin fantasi och behöver elevernas hjälp. Men det finns ett hinder. Den buttre redaktör Schwartz vet inte att elever kan skriva och tror inte att de har någon fantasi. Efter uppmuntran av medarbetarna går redaktören med på att låta eleverna prova.

Tillsammans skriver klassen inledningen till en berättelse och väljer gemensamt karaktärer och handling. Sedan övergår övningen till individuellt skrivande där eleverna skriver egna slut på den gemensamma berättelsen. Övningen slutar med att eleverna blir författare och får ett exemplar av boken de skrivit, samt att klassens berättelse publiceras på förlagets hemsida.

 

Syfte:

Förutom att eleverna har väldigt roligt under besöket utvecklar de sin samarbetsförmåga och lär sig mer om grundstenarna i en berättelse.

Antal tillfällen på Berättarministeriet: 1