I skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa är elevernas nyfikenhet utgångspunkten för att stärka forskarglädjen och språket.

I skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa är elevernas nyfikenhet utgångspunkten för att stärka forskarglädjen och språket. Programmet inleds med Redaktör Schwartz bokutgivning på Berättarministeriet, och följs därefter av 12 lektioner med stöd av lärarhandledningen. En av lektionerna är ett besök på Karolinska Institutet (KI) där eleverna får öva sig i att formulera och lösa vetenskapliga frågor tillsammans med forskare och doktorander från KI. Klassen mottar även en forskningslåda med experiment att utföra gemensamt. Programmet avslutas med att eleverna dokumenterar sitt arbete i labbrapporter och återkopplar till redaktör Schwartz vad det lärt sig. Redaktör Schwartz forskningsresa löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO.

Syfte: Att väcka mellanstadieelevers nyfikenhet på naturkunskap och sänka trösklarna till den akademiska världen.

Antal tillfällen på Berättarministeriet: 1

Antal tillfällen på KI: 1