Historieskrivarna  
Varmt välkommen till programmet Historieskrivarna på Berättarministeriet!   
  
Tider:
12.45-13.15: Samling och information med utbildningsledare och volontärer
13.15-14.45: Program med eleverna
14.45-15.00: Reflekterande eftersamtal med utbildningsledare och volontärer

Information: I Historieskrivarna bjuder Berättarministeriet, tillsammans med Hallwylska museet, in till en spännande resa bakåt i tiden. Redaktör Schwartz assistent Nilla har hittat gamla föremål på sin mors vind, som eleverna får undersöka och katalogisera hos Berättarministeriet. Tillfället i utbildningscentret innehåller både en gemensam del och individuellt skrivande.   
  
Din roll som volontär: Som volontär sitter du med under dem gemensamma delen. Under det individuella skrivandet blir du tilldelad ett bord med fem elever. Ditt uppdrag är att uppmuntra eleverna att undersöka, kritisk granska och komma med egna funderingar kring föremålen. Alla elever skriver ner sina iakttagelser på katalogiseringskort. Uppmuntra gärna till samarbete mellan eleverna i gruppen. Förbered också eleverna inför presentationen av föremålet genom att hjälpa dem att dela upp vem som berättar vad. Du får mer information om programmet och din roll som volontär under samlingen innan eleverna kommer, men du får även gärna läsa på i volontärhandboken som du fick på utbildningen.     

Avbokning: Om du behöver avboka ditt volontärpass gör du det enklast genom att logga in på vår hemsida. Om avbokningen sker mindre än 24h innan passet önskar vi att du ringer eller sms:ar utbildningsledare volontär i utbildningscentret.    

Kontakt: 
Evelin Karlsson, utbildningsledare volontär
evelin.k@berattarministeriet.se
073- 687 74 76