Redaktör Schwartz bokutgivning

Det här programmet är en lustfylld berättarövning där eleverna kliver rakt in i litteraturens värld. De får följa hela bokprocessen – från idé till färdig bok – och lämnar utbildningscentret som publicerade författare.

Story

Medarbetarna på Berättarministeriets bokförlag har förlorat sin fantasi och har bjudit in eleverna för att få hjälp. Den buttre redaktör Schwartz är skeptisk till elevernas förmåga men ger dem en chans att få skriva en ny berättelse till bokförlaget. Tillsammans skriver klassen inledningen till en berättelse och väljer gemensamt karaktärer och handling. Därefter får eleverna skriva en egen fortsättning. Besöket slutar i triumf efter att eleverna bländat redaktören med sin kreativitet. Deras bok publiceras på förlagets hemsida och varje elev får ett tryckt exemplar med sig till klassrummet.

6
planerade lektioner i klassrummet
1
tillfälle på Berättarministeriet

SV

berörda ämnen

Innehåll

Efter besöket på Berättarministeriet kan du som lärare välja att fortsätta programmet i klassrummet. I lärarhandledningen finns förplanerade lektionstillfällen som knyter tillbaka till besöket i utbildningscentret. Storyn hålls levande genom en brevväxling mellan redaktören och eleverna.

Syfte

Redaktör Schwartz bokutgivning syftar till att introducera eleverna till den litterära världen och erbjuda dem en plats mitt i den. Eleverna tar med sig en rad nya begrepp från besöket: förlag, redaktör, publicering och demokrati. De får grundläggande kunskaper i dramaturgi och berättande. Genom olika typer av berättande – muntligt, skriftligt och bildligt – utvecklas elevernas kreativa förmåga. De olika momenten ger möjlighet att öva på att arbeta både i grupp och enskilt.  

Programmaterial 🔓

Material exklusivt för dig i Berättarminsteriets upptagningsområden

Lärarhandledning åk 2–3

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Lärarhandledning åk 4–6

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Observationspunkter

Stöd för dig att observera dina elevers utveckling under programmets gång.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]