fbpx

Redaktör Schwartz bokutgivning

Det här programmet är en lustfylld berättarövning där eleverna kliver rakt in i litteraturens värld. De får följa hela bokprocessen – från idé till färdig bok – och lämnar övningen som publicerade författare.

Story

Medarbetarna på Berättarministeriets bokförlag har förlorat sin fantasi och har vänt sig till eleverna för att få hjälp. Den buttra redaktör Schwartz är skeptisk till elevernas förmåga, men ger dem en chans att få skriva en ny berättelse till bokförlaget. Tillsammans skriver klassen inledningen till en berättelse och väljer gemensamt karaktärer och handling. Därefter får eleverna skriva en egen fortsättning individuellt. Det hela slutar i triumf efter att eleverna bländat redaktören med sin kreativitet. Deras bok publiceras på förlagets hemsida och varje elev får ett eget tryckt exemplar.

(1)

tillfällen hos oss

1–8

planerade lektioner i klassrummet

SV

berörda ämnen

Innehåll

Efter besöket på Berättarministeriet kan du som lärare välja att fortsätta arbeta med berättande text i klassrummet.

Syfte

Redaktör Schwartz bokutgivning syftar till att introducera eleverna till den litterära världen och erbjuda dem en plats mitt i den. Eleverna tar med sig en rad nya begrepp från besöket: förlag, redaktör, publicering och demokrati. De får grundläggande kunskaper i dramaturgi och berättande. Genom olika typer av berättande – muntligt, skriftligt och i bild – utvecklas elevernas kreativa förmåga. De olika momenten ger möjlighet att öva på att arbeta både i grupp och enskilt.  

Programmaterial 🔓

Lärarhandledning, åk 2–3

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Lärarhandledning, åk 2–3, med besök på Berättarministeriet

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Lärarhandledning, åk 4–6

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Lärarhandledning, åk 4–6, med besök på Berättarministeriet

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se